התפילה בשירי לאה גולדברג

https://us02web.zoom.us/rec/share/6DF3yOnLmVsVUEA5PfQQoJrih5nJN5IqFwCDxRrjpBdNW72czw5iO1fMIrogSYAO.qckulj9EeX0ISA1_


משיבולת ירוקת העין ל מביתי הישן
.docx
Download DOCX • 1.04MB

משיבולת ירוקת העין ל מביתי הישן
.pdf
Download PDF • 1.01MB

Recent Posts

See All

הסידור של לאה

https://us02web.zoom.us/rec/share/9ua4us7m2sxdpu-Hz8U0FJa4iaXEcdWylkt6OMCEgGcHIcM3EE3KP2moQyI5ai6F.r8xx1J7KeqwGyRKr