עברית קלה שיעור 1‎

Recent Posts

See All

session 9 Avigdor Hameiri

https://us02web.zoom.us/rec/share/Qsu9ApH6RWLdYGvdK3dPcLFJhxkckQZEYqLB4Ol_Y8_WgWL-uFqdVdkjYCm3UCie.w5BZasEfwzSL34AS

Ivrit Kala session 7 Shabbat

https://us02web.zoom.us/rec/share/qeLulAyHosWeb4lWJ49GP2S5zsGfEe7UQr_FMks3Tayrn4XsUSkOPUxUYeqLwSO9.yVugkrDlJTBmvdUY